Skola & Utbildning

IFAU: Hur lärares förmågor påverkar elevers studieresultat

I denna rapport visar vi att nyblivna högstadielärare i Sverige i allt mindre utsträckning kommer från den övre delen av fördelningarna av olika förmågor. Konsekvenserna för elevernas skolprestationer är komplexa. Medan manliga lärare med höga gymnasiebetyg förefaller vara bra för alla slags elever är det svårt att hitta några tydliga negativa effekter av nedgången av lärarnas kognitiva förmågor och deras ledaregenskaper för den genomsnittliga eleven. Olika typer av elever påverkas emellertid på olika sätt.

SvD Opinion: Skolan sviker pojkarna

Visste ni att pojkar får sämre betyg än flickor? Ja, det är klart. Det är en nyhet lika fräsch som burksoppa. Bokstavligt talat. Tjejer har i genomsnitt fått bättre betyg än pojkar ända sedan folkskolans införande 1842. Ändå går det trögt med den sedvanliga upprördheten som brukar komma som ett brev på posten när det finns skillnader mellan könen. Argumentet brukar vara att pojkar ändå alltid klarar sig.

SvD Opinion: Är skolan fientligt inställd till pojkar?

I USA, precis som i Sverige, halkar pojkar efter i skolan. En vanlig attityd att det sker trots att kulturen är välvilligt inställd till pojkar och män. Att pojkar ändå klarar sig, eftersom samhället är så patriarkalt att de värderas högre än flickor. Och omvänt, resonerar man, så är flickors bättre betyg ett tecken på en medvetenhet om att de måste jobba dubbelt så hårt för att ta sig fram. Det kan vara en del av förklaringen. Samhället genomsyras fortfarande av en hel del patriarkala attityder som hör hemma på historiens soptipp.

Eliminating feminist teacher bias erases boys' falling grades, study finds

Has the Sexual Revolution, and the feminist ideology that drives it, pushed men out of universities by undermining boys in school as early as kindergarten? Some writers are beginning to connect the dots between the shift over the last few decades in educational practices from fact-based grading to evaluation based on “non-cognitive” and “emotional skills” and the drop in school performance of boys.

Telegraph: Boys raised by traditional families 'do better at school'

In a major study, researchers said family structures had a much more significant effect on boys’ early education than school type or even the gender of teachers.

It found that boys were much more likely to misbehave, be excluded from school and go on to achieve low grades after rebelling against “emotionally distant” parents.

The pattern is particularly marked in single-parent families where mothers “invest disproportionately less in their sons or feel less warm toward them” than daughters.

Newsmill: Det är för många kvinnor i skolans värld

Lärarutbildare: Flickornas överlägsna skolresultat kan till en del förklaras med att skolan präglas av verbalitet och relationsinriktade aktiviteter. Pojkar får i mindre utsträckning sina förmågor uppmuntrade.

Sydsvenskan: Manlig lärare gynnar elever mer

Svaga elever blir bättre med svaga lärare. Det visar en rapport som Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, har gjort. Men för att alla elever ska gynnas ska läraren helst vara man med goda ledaregenskaper.

Högstadielärare har allt sämre gymnasiebetyg, men enligt rapporten från IFAU spelar deras studieresultat mindre roll för elevers prestationer. Enligt rapporten kan lärare som har haft sämre inlärningsförmåga snarare få de svagare eleverna att prestera bättre i skolan.

Daily Mail: Why lack of male teachers could be the reason boys fail in the classroom

Schools need more male teachers because boys make less effort in women’s classes, a new study claimed today.

The shortage of men in school staffrooms could be one reason for the under-achievement of boys, researchers found.

Female teachers tend to give boys lower marks than they deserve - and boys are less likely to work hard in their classes.

Men appear to be better at motivating boys but are vastly outnumbered in the nation’s schools, taking just a quarter of teaching jobs, and 15 per cent in primaries.

Aftonbladet: Nya högskoleprovet gynnar män

Stockholm. Hoppet var att det nya högskoleprovet skulle jämna ut skillnaderna mellan mäns och kvinnors resultat. Män har ända sedan starten 1977 haft högre snittresultat än kvinnor. Men det blev tvärtom.

I höstas när den nya provet, med mer matematik och färre ord och texter, hade premiär var mäns snittpoäng 9,4 poäng högre än kvinnornas. Sista gången gamla provet gjordes var skillnaden 6,1 poäng, visar siffror som Högskoleverket tagit fram åt Svenska Dagbladet

Sidor

Prenumerera på RSS - Skola & Utbildning