Relationsvåld

A Review of the Evidence on the Effects of Intimate Partner Violence on Men

This review examines the empirical evidence on the effects of intimate partner violence (IPV) in men. The main theoretical frameworks used in this area are outlined, and methodological issues are discussed. Studies examining posttraumatic stress (PTS) symptoms, depression, and suicidal ideation in men who have experienced IPV are reviewed. The limited research on the effects of IPV in same-sex couples is considered.

''Jag lever i ett förhållande där min kvinna slår mig'': en kvalitativ studie om kvinnors våld mot män i nära relationer

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of women's violence against men in intimate relationships, get an idea of ​​what forms of expression that this type of violence has and to highlight the men's experiences of violence.

SVT Debatt: Linda, det är partnervåldet som det handlar om

När det nu blivit hög tid att öppna upp för en mer könsneutral lagstiftning vad gäller våld i nära relationer och börja samtala om våldet i ett vidare perspektiv, hävdar Linda Nordlund att det statistiska våldet bör återspeglas i lagboken. Detta är fel av flera skäl, dels förstärks den stereotypa bild som finns av relationsvåldet, dels är statistiken varken statisk eller ofelbar, menar Jenny Weimer och Mimmi Westerlund, Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

SVT Debatt: KDU, ni måste skilja på mäns och kvinnors våld

Med argumentet att våld i hemmet utövas lika mycket av kvinnor som av män, protesterar KDU mot benämningen grov kvinnofridskränkning. Men det är viktigt att peka på skillnaderna – med hjälp av våld, hot och sexuella övergrepp kontrolleras kvinnan av mannen. I Sverige är det nästan fem gånger så vanligt att män i heterosexuella relationer dödar sin partner än tvärtom, skriver Linda Nordlund, förbundsordförande LUF, i en replik till KDU.

SVT Debatt: Vi måste våga prata om kvinnors våld mot män

Rättsväsendets syn på våld i nära relationer präglas av ett ensidigt, feministiskt perspektiv där kvinnor alltid är offer och män alltid förövare. Men enligt BRÅ uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för våld av sin partner. Lagboken måste ta sin utgångspunkt i våldet mellan människor – inte mellan könen, skriver Mimmi Westerlund och Jenny Weimers, Kristdemokratiska ungdomsförbundet.

Våld i nära relationer är ett av samhällets stora problem, ändå är det ett kontroversiellt ämne att lyfta till diskussion.

SVT: – Man kan inte säga "min fru slår mig"

Ett av fyra offer för våld i nära relationer i Uppsala och Stockholm är en man. Det visar statistik över anmälda brott från Brottsförebyggande rådet.

Publicerad 12 oktober 2012 - 07:11 – Uppdaterad 16 oktober 2012 - 16:11
Artikeltexten fortsätter längre ner Hoppa till artikeltexten

Dela via e-mail
Skriv ut

Misshandlade män

"Dålig hjälp till misshandlade män"

Chatt med mansjouren

Mansjourens ordförande Fredrik Sörebo, som är van att samtalsstöd till män chattade med tittarna.

Dagens Juridik: Advokat försökte få kommun att sprida kränkande uppgifter om motpart - nu varnas hon

En av Sveriges mer framträdande advokater inom området barn- och kvinnofridsmål uppmanade kommunala tjänstemän att sprida anklagelser mot en pappa – trots att han hade friats i domstol. Advokaten får nu en varning av Advokat-samfundets disciplinnämnd.

Pappan och hans före detta fru stred om vårdnaden av deras två gemensamma barn och mamman företräddes av den nu varnade advokaten.

Under vårdnadstvisten anklagades pappan för att ha misshandlat mamman och för att - som Advokatsamfundet uttrycker saken - ha begått ”sexuellt överskridande handlingar” mot ett av barnen.

Dagens Juridik: Ingen nödsituation när mamma gömde barn efter domstolsbeslut om ensam vårdnad för pappan

När domstolen hade fattat ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad för pappan tog mamman med sig barnen ocjh flydde under åtta och en halv månad. När hon åtalades för grov egenmäktighet med barn hävdade hon att det handlade om en nödsituation - någonting som tingsrätten dock inte instämmer i.

Dagens Juridik: Kvinna frias från åtal för falsk tillvitelse - trots flera polisanmälningar under vårdnadstvist

I samband med en uppslitande vårdnadstvist gjordes fem polisanmälningar mot en kvinnas före detta sambo om bland annat olaga hot och grov misshandel. Vid ett tillfälle handlade det om att syra skulle ha hällts i hennes ansikte. Det visade sig dock att den före detta sambon då bevisligen befann sig utomlands. Kvinnan åtalades för falsk tillvitelse men har nu friats av tingsrätten.

How Women batter Men and the Role of the Feminist State-Linda Kelly

Domestic abuse. The term immediately conjures up images na-tionally spread through such highly publicized events as the murder trial of O.J. Simpson and the saga of John and Lorena Bobbit, hit tunes like Tracy Chapman’s Behind the Wall, and movies like Julia Robert’s Sleeping with the Enemy or Farrah Fawcett’s The Burning Bed.

Sidor

Prenumerera på RSS - Relationsvåld