Löner

DO: Miljongranskningen Etapp 2

Mycket få får höjd lön efter lönekartläggningar visar siffror från JämO. Granskningen gäller de största privata och statliga arbetsgivarna med sammanlagt över 700 000 anställda. Drygt 5000, främst kvinnor, fick höjd lön efter lönekartläggningar. Det är sju promille, sju på ettusen.

De flesta av dem var kvinnor med lägre lön än män med samma jobb. Betydligt färre, 1055 kvinnor och 240 män, fick höjt efter att deras jobb värderats som ”likvärdiga” med högre avlönade.

Taggar:

DO: Miljongranskningen Etapp 1

Mycket få får höjd lön efter lönekartläggningar visar siffror från JämO. Granskningen gäller de största privata och statliga arbetsgivarna med sammanlagt över 700 000 anställda. Drygt 5000, främst kvinnor, fick höjd lön efter lönekartläggningar. Det är sju promille, sju på ettusen.

De flesta av dem var kvinnor med lägre lön än män med samma jobb. Betydligt färre, 1055 kvinnor och 240 män, fick höjt efter att deras jobb värderats som ”likvärdiga” med högre avlönade.

Taggar:

Svenskt Näringsliv: Lika eller inte - om män och kvinnor i lönestatistiken

En tydlig slutsats av undersökningen är att skillnader i lön mellan män och kvinnor till stora delar kan förklaras i skillnader i yrkes, utbildnings- och företagsval, och därigenom också branschval. I undersökningen har vi tagit hänsyn till skillnader till mäns och kvinnors fördelning i dessa avseenden.

Allt fler kvinnor skaffar sig en utbildning som efterfrågas i näringslivet, och andelen kvinnor på ledande befattningar ökat markant. Steg för steg påverkas lönestrukturen för kvinnor och män, där kvinnor allt mer återfinns i de mest välbetalda jobben.

Taggar:

Sveriges Kommuner och Landsting: Myter och fakta om arbetsgivaren

Myt: Kvinnorna i kommuner och landsting tjänar dåligt jämfört med männen.

Fakta: Anställda i kommuner och landsting har de mest jämställda lönerna på svensk arbetsmarknad.

Med hänsyn tagen till ålder och yrkeskategori är kvinnors löner i kommunerna 99,6 procent av männens.

I landstingen tjänar kvinnorna 95,2 procent av vad männen tjänar.

Det är högre än i både statlig och privat sektor.

Källa: Medlingsinstitutet

Aftonbladet: Kvinnor tjänar nästan lika mycket som män

Kvinnor tjänar 5 procent mindre än män. Skillnaden kan vara mindre om man tar hänsyn till flera faktorer som till exempel ledningsansvar och erfarenhet.

Det har Medlingsinstitutets lönestatistiker John Ekberg kommit fram till efter nya beräkningar.

Jämställda löner är ett återkommande tema i avtalsrörelserna. Men uppfattningen om hur mycket lönerna skiljer sig mellan män och kvinnor är delade.

Taggar:

Arbetsgivarverket: Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska i staten

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,6 procentenheter det senaste året. I september 2012 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 10,3 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. Detta kan jämföras med år 2000 då löneskillnaden var nästan 18 procent.

Taggar:

Arbetsgivarverket: Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 – 2007

I Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten (RALS 2007-2010) beslutade parterna att det partsgemensamma arbetet med att nå en jämnare könsfördelning i samtliga befattningskategorier inom staten ska fortsätta och intensifieras. Syftet är att de sakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten på sikt elimineras.

Taggar:

CBS: The Gender Pay Gap is a Complete Myth

According to all the media headlines about a new White House report, there's still a big pay gap between men and women in America. The report found that women earn 75 cents for every dollar men make. Sounds pretty conclusive, doesn't it? Well, it's not. It's misleading.

According to highly acclaimed career expert and best-selling author, Marty Nemko, "The data is clear that for the same work men and women are paid roughly the same. The media need to look beyond the claims of feminist organizations."

Sidor

Prenumerera på RSS - Löner