Arbetsliv

SR: Löneskillnader mellan könen minskar

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskade i fjol. Kvinnornas löner steg något snabbare än männens i alla sektorer utom i kommunerna. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån SCB. Om statistiken rensas för att kvinnor och män har olika yrken, utbildning och ålder tjänar kvinnor nästan lika mycket som män, 99 procent av männens lön.

Aftonbladet: Kvinnliga chefer – mer stressade

De får inte tillräckligt med stöd, de tar med jobbet hem och har svårt att sova.

Kvinnliga chefer är mer stressade än män på samma positioner enligt en undersökning som TCO gjort.

– Det är ett stort och allvarligt problem när sömnbesvären börjar visa sig, det kan ju också påverka hälsan väldigt negativt, säger Eva Nordmark vid TCO.

Taggar:

Sidor

Prenumerera på RSS - Arbetsliv