Forums

 
För diskussion om jämställdhetsdebatten
  Forum Ämnen Inlägg Senaste inlägg
Inga nya
Har pojkar en antipluggkultur, eller är det samhället som har en antipojkkultur? På vilket sätt kan man förbättra pojkars o flickors resultat utan att påverka den andre negativt?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Existerar det någon lönediskriminering? Finns endast glastaket i glashissen? Hur kommer samhället se ut när man kvoterar in sämre kvalificerad personal?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Vad ligger bakom skillnaderna mellan män och kvinnor? Hur mycket påverkas vi av hormoner och andra biologiska faktorer?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Många är ense om att det existerar en straffrabatt för kvinnor, inte bara inom det svenska rättsväsendet, utan även i många andra länder. Finns det en grund för ett sådant påstående?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Vad är egentligen feminism? Vem är feminism? Har dagens feminism någon som helst koppling till dåtidens, eller till franska revolutionens kvinnor? Vilka ideologier och filosofier påverkar feminismen?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Varför ska prostitution vara olagligt? Är det värre när Nils-Oskar åker till Thailand för att köpa sig en kärleksstund, än när Inga-Britt åker till Haiti och köper sig lite där?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Vad är egentligen en våldtäkt? Vart går gränsen? På vilket sätt drabbas män av att vara osynliga offer?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Varför upptäcks inte mäns och pojkars problem av psykvården? Finns det någon grund för påståenden om kvinnofientlig vård?
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Om vetenskap, genusgalenskap, postmodernism och andra ismer.
0
0 inte tillgänglig
Inga nya
Barnen har rätt till båda sina föräldrar. Varför tillåts de inte ta del av denna rättighet?
0
0 inte tillgänglig
Nya inlägg
Inga nya inlägg